Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia ustne

przysiegłezwykłedokumenty standardowe

Tryb wykonywania tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych) jest regulowany ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku.

Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami.

Każda rozpoczęta strona jest liczona jako cała. Każdy przetłumaczony dokument zostaje wpisany do repertorium tłumacza przysięgłego i stanowi dokument. Powierzając nam dokumenty do tłumaczenia mogą mieć Państwo pewność, że będą one wykonane i opieczętowane przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.

  z języka obcego
na język polski
z języka polskiego
na język obcy
angielski
od 29 zł od 32 zł
niemiecki
francuski
rosyjski
48 zł 53 zł
włoski
hiszpański
niderlandzki
53 zł 59 zł
inne do uzgodnienia do uzgodnienia
OSTATECZNA CENA TŁUMACZENIA PO ANALIZIE DOKUMENTU PRZEZ TŁUMACZA.
TRYB TŁUMACZENIA I RABATY USTALAMY INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW OFERTA SPECJALNA.
UWAGA - TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE (JĘZYK ANGIELSKI):
w przypadku większej ilości dokumentów, ceny ustalamy indywidulanie i proponujemy korzystny rabat.
deutsch english