Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia ustne

przysiegłezwykłedokumenty standardowe

Oferujemy tłumaczenia w atrakcyjnych cenach.

STANDARDOWE POLSKIE DOKUMENTY – tłumaczenie na j. angielski
Odpis skrócony aktu urodzenia- – 35 zł
Odpis zupełny aktu urodzenia – 75 zł
Odpis skrócony aktu małżeństwa – 75 zł
Odpis zupełny aktu małżeństwa – 75 zł
Odpis skrócony aktu zgonu – 35 zł
Odpis zupełny aktu zgonu – 75 zł
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie–75 zł
Prawo jazdy– 35 zł
Dowód osobisty – 35 zł
Dyplom ukończenia wyższej uczelni – 35 zł
Nowe świadectwo maturalne – 35 zł
Stare świadectwo maturalne – 110 zł
STANDARDOWE ANGIELSKIE DOKUMENTY – tłumaczenie na j. polski
Odpis aktu urodzenia (Wielka Brytania) – 60 zł
Odpis aktu urodzenia (Irlandia) – 60 zł
Odpis aktu małżeństwa (Wielka Brytania) – 60 zł
Odpis aktu małżeństwa (Irlandia) – 60 zł
Dowód rejestracyjny (Wielka Brytania) – 60 zł
deutsch english